Čakalne Dobe

Čakalne dobe

V skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov mesečno do 5. dne v mesecu na spletni stran Kirurgije Bitenc objavimo čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve.

Na spletnih straneh IVZ RS so objavljene nacionalne čakalne dobe, najkrajše čakalne dobe za posamezno zdravstveno storitev na nivoju države.

Pacient lahko tako na podlagi pravice do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev izbere tistega, ki ima najkrajšo čakalno dobo.

Vse čakalne dobe lahko preverite na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje: 

Čakalne dobe na koncesijske storitve

Čakalne dobe so vezane le na prvi pregled pri izvajalcu na primarni ravni zdravstvene dejavnosti ali pri zdravniku specialistu na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Polja hitro in redno sta vezana na zapis na vaši napotnici, ki označujejo stopnjo nujnosti zdravstvene storitve, ki jo iščete. Stopnje nujnosti so naslednje:

  •  nujno,
  •  hitro,
  •  redno.

Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti »nujno«, se izvede takoj, vendar najpozneje v 24 urah in ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama. Če je na vaši napotnici stopnja nujnosti označena z »nujno«, vam svetujemo, da se z napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja takoj osebno zglasite na ustrezni kliniki ali oddelku.

Tabele čakalnih seznamov in odgovornih oseb (PDF):

KAKOVOST

V naši ustanovi  se s kakovostjo v zdravstvu ukvarjamo že od samega začetka.  S strokovno in organizacijsko zasnovo omogočamo svojim zdravnikom in ostalemu osebju pogoje dela, v katerih se posvečajo pacientom od začetnega pregleda do operacije in pooperativnega zdravljenja in spremljanja. Pacientom je poleg skrbne nege in prijaznega osebja zagotovljeno tudi udobno bivanje.

Osnovna naloga osebja je nadzor in izboljševanje delovnih procesov, ki vplivajo na kakovost dela in varnost pacientov, njihovih svojcev ter zaposlenih.

Da svoje delo opravljamo odlično, nam potrjujejo tudi uspešno pridobljene mednarodne akreditacija AACI, American Accreditation Council, DNV GL'S I in priznanja in pohvale  naših pacientov.  

KAZALNIKI KAKOVOSTI

Merjenje rezultatov našega dela je nujno za njegovo vrednotenje, omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s partnerji v sistemu zdravstvenega varstva oblikovalo Priročnik o kazalnikih kakovosti, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju tega področja. Nabor kazalnikov na nacionalni ravni in metodologijo njihovega spremljanja, je potrebno neprestano prilagajati potrebam in novim spoznanjem stroke. 

Kazalniki kakovosti (PDF):